پشتیبانی

برنامه،نتایج، رده بندی لیگ برتر والیبال مردان 97 | فروشگاه گلد اسپرت

برنامه،نتایج، رده بندی لیگ برتر والیبال مردان 97

برنامه لیگ برتر والیبال سال 97 

شمارهنام تیمتاریخساعتشهراستادیوم
1خاتم اردکان - شهرداری ورامین97/7/2516:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
2فولاد سیرجان ایرانیان - دورنا ارومیه97/7/2516:00سیرجانگل گهر سیرجان
3کاله مازندران - پیام مشهد97/7/2516:00آملپیامبر اعظم آمل
4سایپا تهران - عقاب نهاجا97/7/2516:00تهرانخانه والیبال تهران
5شهرداری ارومیه - پیکان تهران97/7/2516:00ارومیهغدیر ارومیه
6شهرداری گنبد - شهروند اراک97/7/2516:30گنبدالمپیک گنبد
7دورنا ارومیه - خاتم اردکان97/8/216:00ارومیهغدیر ارومیه
8پیام مشهد - شهرداری ورامین97/8/216:30مشهدمهران مشهد
9فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران97/8/215:30سیرجانگل گهر سیرجان
10شهرداری تبریز - کاله مازندران97/8/216:00تبریزشهید اقدمی تبریز
11پیکان تهران - عقاب نهاجا97/8/216:00تهرانخانه والیبال تهران
12شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه97/8/216:30گنبدالمپیک گنبد
13خاتم اردکان - پیام مشهد97/8/616:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
14دورنا ارومیه - سایپا تهران97/8/616:00ارومیهغدیر ارومیه
15پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/616:00تهرانخانه والیبال تهران
16شهرداری ورامین - شهرداری تبریز97/8/616:30ورامینشهید گل عباسی ورامین
17شهروند اراک - کاله مازندران97/8/616:00اراکشهیدان ثامنی اراک
18عقاب نهاجا - شهرداری گنبد97/8/616:00تهراننیرو هوایی تهران
19سایپا تهران - خاتم اردکان97/8/916:00تهرانخانه والیبال تهران
20پیام مشهد - شهرداری تبریز97/8/916:00مشهدمهران مشهد
21دورنا ارومیه - پیکان تهران97/8/916:00ارومیهغدیر ارومیه
22شهرداری ورامین - شهروند اراک97/8/916:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
23فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد97/8/916:00سیرجانگل گهر سیرجان
24کاله مازندران - شهرداری ارومیه97/8/916:00آملپیامبر اعظم آمل
25شهرداری تبریز - خاتم اردکان97/8/1316:00تبریزشهید اقدمی تبریز
26سایپا تهران - پیکان تهران97/8/1316:00تهرانخانه والیبال تهران
27پیام مشهد - شهروند اراک97/8/1316:00مشهدمهران مشهد
28شهرداری گنبد - دورنا ارومیه97/8/1316:00گنبدالمپیک گنبد
29شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین97/8/1316:00ارومیهغدیر ارومیه
30عقاب نهاجا - کاله مازندران97/8/1316:00تهراننیرو هوایی تهران
31خاتم اردکان - پیکان تهران97/8/1816:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
32شهروند اراک - شهرداری تبریز97/8/1816:00اراکشهیدان ثامنی اراک
33سایپا تهران - شهرداری گنبد97/8/1816:00تهرانخانه والیبال تهران
34شهرداری ارومیه - پیام مشهد97/8/1816:00ارومیهغدیر ارومیه
35شهرداری ورامین - عقاب نهاجا97/8/1816:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
36کاله مازندران - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/1816:00آملپیامبر اعظم آمل
37شهروند اراک - خاتم اردکان97/8/2316:00اراکشهیدان ثامنی اراک
38پیکان تهران - شهرداری گنبد97/8/2316:00تهرانخانه والیبال تهران
39عقاب نهاجا - پیام مشهد97/8/2316:00تهراننیرو هوایی تهران
40شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه97/8/2316:00تبریزشهید اقدمی تبریز
41دورنا ارومیه - کاله مازندران97/8/2316:00ارومیهغدیر ارومیه
42فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین97/8/2316:00سیرجانگل گهر سیرجان
43خاتم اردکان - شهرداری گنبد97/8/2716:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
44شهرداری ارومیه - شهروند اراک97/8/2716:00ارومیهغدیر ارومیه
45عقاب نهاجا - شهرداری تبریز97/8/2716:00تهراننیرو هوایی تهران
46کاله مازندران - سایپا تهران97/8/2716:00آملپیامبر اعظم آمل
47پیام مشهد - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/2716:00مشهدمهران مشهد
48شهرداری ورامین - دورنا ارومیه97/8/2716:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
49خاتم اردکان - شهرداری ارومیه97/8/3016:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
50شهروند اراک - عقاب نهاجا97/8/3016:00اراکشهیدان ثامنی اراک
51پیکان تهران - کاله مازندران97/8/3016:00تهرانخانه والیبال تهران
52شهرداری ورامین - سایپا تهران97/8/3016:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
53شهرداری تبریز - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/3016:00تبریزشهید اقدمی تبریز
54دورنا ارومیه - پیام مشهد97/8/3016:00ارومیهغدیر ارومیه
55شهرداری ارومیه - عقاب نهاجا97/9/716:00ارومیهغدیر ارومیه
56شهرداری گنبد - کاله مازندران97/9/916:00گنبدالمپیک گنبد
57فولاد سیرجان ایرانیان - شهروند اراک97/9/716:00سیرجانگل گهر سیرجان
58پیکان تهران - شهرداری ورامین97/9/716:00تهرانخانه والیبال تهران
59شهرداری تبریز - دورنا ارومیه97/9/716:00تبریزشهید اقدمی تبریز
60پیام مشهد - سایپا تهران97/9/716:00مشهدمهران مشهد
61عقاب نهاجا - خاتم اردکان97/9/1416:00تهراننیرو هوایی تهران
62سایپا تهران - شهرداری تبریز97/9/1416:00تهرانخانه والیبال تهران
63شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان97/9/1416:00ارومیهغدیر ارومیه
64شهروند اراک - دورنا ارومیه97/9/1416:00اراکشهیدان ثامنی اراک
65شهرداری ورامین - شهرداری گنبد97/9/1416:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
66پیام مشهد - پیکان تهران97/9/1416:00مشهدمهران مشهد
67کاله مازندران - خاتم اردکان97/9/2116:00آملپیامبر اعظم آمل
68فولاد سیرجان ایرانیان - عقاب نهاجا97/9/2116:00اردکانگل گهر سیرجان
69دورنا ارومیه - شهرداری ارومیه97/9/2116:00ارومیهغدیر ارومیه
70شهرداری گنبد - پیام مشهد97/9/2116:00گنبدالمپیک گنبد
71شهروند اراک - سایپا تهران97/9/2116:00اراکشهیدان ثامنی اراک
72پیکان تهران - شهرداری تبریز97/9/2116:00تهرانخانه والیبال تهران
73خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان97/9/2516:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
74کاله مازندران - شهرداری ورامین97/9/2516:00آملپیامبر اعظم آمل
75عقاب نهاجا - دورنا ارومیه97/9/2516:00تهراننیرو هوایی تهران
76پیکان تهران - شهروند اراک97/9/2516:00تهرانخانه والیبال تهران
77شهرداری ارومیه - سایپا تهران97/9/2516:00اردکانغدیر ارومیه
78شهرداری تبریز - شهرداری گنبد97/9/2516:00اردکانشهید اقدمی تبریز

نتایج لیگ برتر والیبال سال 97

شمارهتاریختیمهاست
نتایج هر ست (پوئن)
12345
مجموع پوئنزمان بازیتماشاچیگزارش
197/7/25خاتم اردکان - شهرداری ورامین1 - 3
25 - 2022 - 2518 - 2522 - 25-
87 - 95   
297/7/25فولاد سیرجان ایرانیان - دورنا ارومیه3 - 0
25 - 2225 - 1825 - 19--
75 - 59   
397/7/25کاله مازندران - پیام مشهد3 - 1
25 - 2325 - 1120 - 2525 - 22-
95 - 81   
497/7/25سایپا تهران - عقاب نهاجا3 - 1
25 - 2120 - 2525 - 2125 - 19-
95 - 86   
597/7/25شهرداری ارومیه - پیکان تهران0 - 3
22 - 2518 - 2521 - 25--
61 - 75   
697/7/25شهرداری گنبد - شهروند اراک3 - 1
25 - 2325 - 1321 - 2531 - 29-
102 - 90   
797/8/2دورنا ارومیه - خاتم اردکان1 - 3
23 - 2521 - 2527 - 2519 - 25-
90 - 100   
897/8/2پیام مشهد - شهرداری ورامین3 - 2
21 - 2530 - 2831 - 3325 - 2219 - 17
126 - 125   
997/8/2فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران3 - 2
24 - 2625 - 2325 - 2023 - 2515 - 8
112 - 102   
1097/8/2شهرداری تبریز - کاله مازندران2 - 3
25 - 1917 - 2534 - 3222 - 2520 - 22
118 - 123   
1197/8/2پیکان تهران - عقاب نهاجا3 - 0
25 - 1628 - 2625 - 17--
78 - 59   
1297/8/2شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه3 - 0
25 - 2125 - 1425 - 15--
75 - 50   
1397/8/6خاتم اردکان - پیام مشهد3 - 0
25 - 2125 - 2125 - 20--
75 - 62   
1497/8/6دورنا ارومیه - سایپا تهران0 - 3
22 - 2516 - 2522 - 25--
60 - 75   
1597/8/6پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 0
25 - 2325 - 2125 - 20--
75 - 64   
1697/8/6شهرداری ورامین - شهرداری تبریز3 - 1
25 - 2223 - 2525 - 1726 - 24-
99 - 88   
1797/8/6شهروند اراک - کاله مازندران3 - 0
25 - 1725 - 2125 - 20--
75 - 58   
1897/8/6عقاب نهاجا - شهرداری گنبد3 - 2
25 - 1922 - 2525 - 2326 - 2815 - 11
113 - 106   
1997/8/9سایپا تهران - خاتم اردکان0 - 3
22 - 2518 - 2519 - 25--
59 - 75   
2097/8/9پیام مشهد - شهرداری تبریز3 - 2
24 - 2625 - 2225 - 1413 - 2518 - 16
105 - 103   
2197/8/9دورنا ارومیه - پیکان تهران1 - 3
15 - 2516 - 2525 - 2322 - 25-
78 - 98   
2297/8/9شهرداری ورامین - شهروند اراک3 - 0
25 - 1625 - 1325 - 18--
75 - 47   
2397/8/9فولاد سیرجان ایرانیان -شهرداری گنبد2 - 3
22 - 2525 - 2322 - 2525 - 2114 - 16
108 - 110   
2497/8/9کاله مازندران - شهرداری ارومیه3 - 2
26 - 2826 - 2423 - 2525 - 1715 - 9
115 - 103   
2597/8/13شهرداری تبریز - خاتم اردکان0 - 3
20 - 2519 - 2521 - 25--
60 - 75   
2697/8/13سایپا تهران - پیکان تهران3 - 0
28 - 2625 - 1525 - 21--
78 - 62   
2797/8/13پیام مشهد - شهروند اراک3 - 2
25 - 1725 - 1824 - 2623 - 2515 - 7
112 - 93   
2897/8/13شهرداری گنبد - دورنا ارومیه3 - 2
23 - 2518 - 2525 - 1625 - 2215 - 8
106 - 96   
2997/8/13شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین0 - 3
17 - 2517 - 2522 - 25--
56 - 75   
3097/8/13عقاب نهاجا - کاله مازندران3 - 2
19 - 2525 - 2123 - 2525 - 2315 - 13
107 - 107   
3197/8/18خاتم اردکان - پیکان تهران1 - 3
25 - 1919 - 2522 - 2519 - 25-
85 - 94   
3297/8/18شهروند اراک - شهرداری تبریز3 - 0
27 - 2525 - 2325 - 18--
77 - 66   
3397/8/18سایپا تهران - شهرداری گنبد1 - 3
21 - 2525 - 2224 - 2622 - 24-
92 - 97   
3497/8/18شهرداری ارومیه - پیام مشهد2 - 3
25 - 1720 - 2522 - 2525 - 2313 - 15
105 - 105   
3597/8/18شهرداری ورامین - عقاب نهاجا3 - 0
25 - 1925 - 1525 - 19--
75 - 53   
3697/8/18کاله مازندران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2
17 - 2525 - 2023 - 2525 - 1715 - 7
105 - 94   
3797/8/23شهروند اراک - خاتم اردکان3 - 2
25 - 1727 - 2519 - 2519 - 2515 - 12
105 - 104   
3897/8/23پیکان تهران - شهرداری گنبد2 - 3
25 - 2022 - 2525 - 1718 - 2513 - 15
103 - 102   
3997/8/23عقاب نهاجا - پیام مشهد0 - 3
19 - 2521 - 2523 - 25--
63 - 75   
4097/8/23شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه3 - 0
25 - 1925 - 2025 - 21--
75 - 60   
4197/8/23دورنا ارومیه - کاله مازندران0 - 3
18 - 2521 - 2519 - 25--
58 - 75   
4297/8/23فولاد سیرجان ایرانیان -شهرداری ورامین0 - 3
22 - 2514 - 2524 - 26--
60 - 76   
4397/8/27خاتم اردکان - شهرداری گنبد3 - 2
20 - 2525 - 2725 - 1525 - 1815 - 12
110 - 97   
4497/8/27شهرداری ارومیه - شهروند اراک2 - 3
24 - 2625 - 2325 - 2725 - 2116 - 18
115 - 115   
4597/8/27عقاب نهاجا - شهرداری تبریز1 - 3
23 - 2525 - 2216 - 2522 - 25-
86 - 97   
4697/8/27کاله مازندران - سایپا تهران1 - 3
23 - 2525 - 1321 - 2515 - 25-
84 - 88   
4797/8/27پیام مشهد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 0
25 - 2225 - 2225 - 20--
75 - 64   
4897/8/27شهرداری ورامین - دورنا ارومیه3 - 0
25 - 2025 - 1025 - 19--
75 - 49   
4997/8/30خاتم اردکان - شهرداری ارومیه3 - 1
25 - 2125 - 1623 - 2525 - 23-
98 - 85   
5097/8/30شهروند اراک - عقاب نهاجا3 - 0
25 - 1926 - 2430 - 28--
81 - 71   
5197/8/30پیکان تهران - کاله مازندران3 - 1
25 - 2118 - 2525 - 1725 - 22-
93 - 85   
5297/8/30شهرداری ورامین - سایپا تهران3 - 1
25 - 2025 - 2122 - 2525 - 19-
97 - 85   
5397/8/30شهرداری تبریز - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 3
20 - 2524 - 2623 - 25--
67 - 76   
5497/8/30دورنا ارومیه - پیام مشهد0 - 3
21 - 2523 - 2528 - 30--
72 - 80   
5597/9/7شهرداری ارومیه - عقاب نهاجا3 - 1
25 - 1915 - 2527 - 2528 - 26-
95 - 95   
5697/9/9شهرداری گنبد - کاله مازندران0 - 3
15 - 2522 - 2522 - 25--
59 - 75   
5797/9/7فولاد سیرجان ایرانیان -شهروند اراک3 - 1
33 - 3120 - 2525 - 1825 - 23-
103 - 97   
5897/9/7پیکان تهران - شهرداری ورامین3 - 1
14 - 2525 - 2325 - 2125 - 18-
89 - 87   
5997/9/7شهرداری تبریز - دورنا ارومیه3 - 2
26 - 2424 - 2625 - 1919 - 2515 - 8
109 - 102   
6097/9/7پیام مشهد - سایپا تهران3 - 2
25 - 2120 - 2525 - 2326 - 2817 - 15
113 - 112   
6197/9/16عقاب نهاجا - خاتم اردکان1 - 3
22 - 2525 - 2323 - 2522 - 25-
92 - 98   
6297/9/14سایپا تهران - شهرداری تبریز3 - 1
28 - 2622 - 2525 - 1733 - 31-
108 - 99   
6397/9/14شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 3
21 - 2515 - 2525 - 1623 - 25-
84 - 91   
6497/9/14شهروند اراک - دورنا ارومیه3 - 1
25 - 2125 - 2321 - 2525 - 21-
96 - 90   
6597/9/14پیام مشهد - پیکان تهران2 - 3
21 - 2525 - 2325 - 2321 - 2515 - 17
107 - 113   
6697/9/14شهرداری ورامین - شهرداری گنبد3 - 1
25 - 2225 - 2323 - 2525 - 15-
98 - 85   
6797/9/21کاله مازندران - خاتم اردکان1 - 3
22 - 2525 - 1721 - 2519 - 25-
87 - 92   
6897/9/21فولاد سیرجان ایرانیان - عقاب نهاجا3 - 2
19 - 2517 - 2525 - 1825 - 1615 - 13
101 - 97   
6997/9/21دورنا ارومیه - شهرداری ارومیه2 - 3
25 - 1731 - 2920 - 2523 - 2513 - 15
112 - 111   
7097/9/21شهرداری گنبد - پیام مشهد3 - 1
25 - 1620 - 2525 - 2225 - 19-
95 - 82   
7197/9/21شهروند اراک - سایپا تهران3 - 1
22 - 2528 - 2625 - 2325 - 18-
100 - 92   
7297/9/21پیکان تهران - شهرداری تبریز1 - 3
25 - 1823 - 2523 - 2523 - 25-
94 - 93   
7397/9/25خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2
22 - 2525 - 1525 - 1923 - 2515 - 13
110 - 97   
7497/9/25کاله مازندران - شهرداری ورامین2 - 3
21 - 2521 - 2527 - 2525 - 238 - 15
102 - 113   
7597/9/25عقاب نهاجا - دورنا ارومیه3 - 0
25 - 1425 - 1925 - 21--
75 - 54   
7697/9/25پیکان تهران - شهروند اراک3 - 1
25 - 2725 - 1225 - 2325 - 15-
100 - 77   
7797/9/25شهرداری ارومیه - سایپا تهران0 - 3
23 - 2518 - 2515 - 25--
56 - 75   
7897/9/25شهرداری تبریز - شهرداری گنبد3 - 2
25 - 1721 - 2526 - 2825 - 2016 - 14
113 - 104   
791397/10/5شهرداری ورامین - خاتم اردکان3 - 0
25 - 2125 - 2225 - 18--
75 - 61   
801397/10/5دورنا ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 3
21 - 2538 - 3620 - 2528 - 30-
107 - 116   
811397/10/5پیام مشهد - کاله مازندران3 - 0
25 - 2125 - 2025 - 23--
75 - 64   
821397/10/5عقاب نهاجا - سایپا تهران1 - 3
23 - 2531 - 2917 - 2521 - 25-
92 - 104   
831397/10/5پیکان تهران - شهرداری ارومیه3 - 1
23 - 2525 - 2325 - 2125 - 16-
98 - 85   
841397/10/5شهروند اراک - شهرداری گنبد0 - 3
22 - 2516 - 2523 - 25--
61 - 75   
851397/10/9شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد3 - 1
25 - 2123 - 2525 - 2125 - 21-
98 - 881311500 
861397/10/9عقاب نهاجا - پیکان تهران1 - 3
17 - 2522 - 2525 - 2319 - 25-
83 - 98107300 
871397/10/9سایپا تهران - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 3
26 - 2825 - 2223 - 2520 - 25-
94 - 100128100 
881397/10/9خاتم اردکان - دورنا ارومیه3 - 1
22 - 2525 - 1725 - 1225 - 17-
97 - 711051500 
891397/10/9کاله مازندران - شهرداری تبریز3 - 1
25 - 2223 - 2525 - 1526 - 24-
99 - 86103محروم از تماشاگر 
901397/10/9شهرداری ورامین - پیام مشهد3 - 0
25 - 1325 - 1625 - 19--
75 - 48853000 
911397/10/12شهرداری گنبد - عقاب نهاجا3 - 2
26 - 2417 - 2520 - 2525 - 1717 - 15
105 - 106   
921397/10/12شهرداری تبریز - شهرداری ورامین1 - 3
26 - 2419 - 2522 - 2513 - 25-
80 - 99   
931397/10/12فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان تهران1 - 3
25 - 2019 - 2522 - 2521 - 25-
87 - 95   
941397/10/12سایپا تهران - دورنا ارومیه3 - 1
25 - 2125 - 1624 - 2626 - 24-
100 - 87116150 
951397/10/12پیام مشهد - خاتم اردکان3 - 0
25 - 025 - 025 - 0--
75 - 0   
961397/10/12کاله مازندران - شهروند اراک3 - 0
25 - 2025 - 1925 - 12--
75 - 51   
971397/10/19شهرداری تبریز - پیام مشهد3 - 2
20 - 2526 - 2421 - 2525 - 2117 - 15
109 - 110   
981397/10/19شهروند اراک - شهرداری ورامین0 - 3
17 - 2513 - 2520 - 25--
50 - 75901500 
991397/10/19شهرداری ارومیه - کاله مازندران2 - 3
25 - 1820 - 2529 - 3125 - 217 - 15
106 - 110 4500 
1001397/10/19پیکان تهران - دورنا ارومیه3 - 1
28 - 2624 - 2625 - 2225 - 17-
102 - 91123100 
1011397/10/19خاتم اردکان - سایپا تهران3 - 0
26 - 2425 - 2325 - 22--
76 - 69 1200 
1021397/10/19شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان2 - 3
25 - 2218 - 2525 - 2226 - 2813 - 15
107 - 1121535000 
1031397/10/23شهروند اراک - پیام مشهد3 - 1
21 - 2525 - 2125 - 2325 - 23-
96 - 92   
1041397/10/23دورنا ارومیه - شهرداری گنبد3 - 0
31 - 2925 - 2029 - 27--
85 - 76   
1051397/10/23خاتم اردکان - شهرداری تبریز3 - 0
25 - 2125 - 1925 - 23--
75 - 63   
1061397/10/23شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه3 - 1
25 - 2125 - 2121 - 2525 - 22-
96 - 89   
1071397/10/23پیکان تهران - سایپا تهران3 - 2
17 - 2525 - 1821 - 2525 - 1917 - 15
105 - 102   
1081397/10/23کاله مازندران - عقاب نهاجا3 - 0
25 - 1825 - 1525 - 23--
75 - 56   
1091397/10/26پیام مشهد - شهرداری ارومیه3 - 1
23 - 2525 - 2025 - 2025 - 17-
98 - 82   
1101397/10/26پیکان تهران - خاتم اردکان3 - 2
25 - 1625 - 2121 - 2524 - 2615 - 9
110 - 97   
1111397/10/26شهرداری تبریز - شهروند اراک3 - 1
25 - 2025 - 1620 - 2525 - 18-
95 - 79110750 
1121397/10/26عقاب نهاجا - شهرداری ورامین1 - 3
22 - 2515 - 2525 - 2318 - 25-
80 - 98   
1131397/10/26فولاد سیرجان ایرانیان - کاله مازندران3 - 2
25 - 2320 - 2528 - 3025 - 2315 - 13
113 - 114 1000 
1141397/10/26شهرداری گنبد - سایپا تهران2 - 3
15 - 2526 - 2423 - 2525 - 2113 - 15
102 - 110   
1151397/11/3خاتم اردکان - شهروند اراک3 - 0
25 - 2125 - 1825 - 19--
75 - 58   
1161397/11/3شهرداری گنبد - پیکان تهران3 - 0
25 - 2333 - 3125 - 18--
83 - 72   
1171397/11/3پیام مشهد - عقاب نهاجا3 - 2
25 - 1623 - 2525 - 1623 - 2516 - 14
112 - 96   
1181397/11/3شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز3 - 2
23 - 2525 - 2217 - 2525 - 2215 - 9
105 - 103   
1191397/11/3کاله مازندران - دورنا ارومیه3 - 0
25 - 2225 - 1525 - 17--
75 - 54   
1201397/11/3شهرداری ورامین - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2
25 - 2322 - 2525 - 1531 - 3315 - 13
118 - 109   
1211397/11/7دورنا ارومیه - شهرداری ورامین0 - 3
23 - 2521 - 2512 - 25--
56 - 75   
1221397/11/7شهروند اراک - شهرداری ارومیه1 - 3
16 - 2525 - 1917 - 2519 - 25-
77 - 94   
1231397/11/7سایپا تهران - کاله مازندران3 - 1
25 - 2223 - 2525 - 1325 - 22-
98 - 82   
1241397/11/7فولاد سیرجان ایرانیان - پیام مشهد1 - 3
22 - 2518 - 2525 - 2318 - 25-
83 - 98   
1251397/11/7شهرداری گنبد - خاتم اردکان3 - 2
19 - 2526 - 2825 - 2025 - 2115 - 12
110 - 106   
1261397/11/7شهرداری تبریز - عقاب نهاجا3 - 1
25 - 2317 - 2525 - 2325 - 22-
92 - 93   
1271397/11/11سایپا تهران - شهرداری ورامین3 - 0
25 - 2225 - 2125 - 13--
75 - 56   
1281397/11/10شهرداری ارومیه - خاتم اردکان1 - 3
17 - 2520 - 2525 - 2320 - 25-
82 - 98   
1291397/11/10پیام مشهد - دورنا ارومیه3 - 1
25 - 1624 - 2625 - 1825 - 20-
99 - 80   
1301397/11/10فولاد سیرجان ایرانیان -شهرداری تبریز3 - 1
30 - 3225 - 1225 - 2025 - 12-
105 - 76   
1311397/11/10عقاب نهاجا - شهروند اراک1 - 3
22 - 2526 - 2825 - 1817 - 25-
90 - 96   
1321397/11/10کاله مازندران - پیکان تهران3 - 2
25 - 2125 - 2725 - 2320 - 2515 - 12
110 - 108   
1331397/11/17عقاب نهاجا - شهرداری ارومیه3 - 2
23 - 2515 - 2525 - 1925 - 1715 - 11
103 - 97   
1341397/11/17کاله مازندران - شهرداری گنبد3 - 0
25 - 2225 - 1825 - 23--
75 - 63   
1351397/11/17شهروند اراک - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 3
21 - 2516 - 2516 - 25--
53 - 75   
1361397/11/17شهرداری ورامین - پیکان تهران3 - 2
25 - 2125 - 2318 - 2517 - 2515 - 11
100 - 105   
1371397/11/17دورنا ارومیه - شهرداری تبریز0 - 3
23 - 2525 - 2719 - 25--
67 - 77   
1381397/11/17سایپا تهران - پیام مشهد3 - 2
25 - 2120 - 2515 - 2525 - 2116 - 14
101 - 106   
1391397/11/21خاتم اردکان - عقاب نهاجا3 - 0
25 - 2225 - 2326 - 24--
76 - 69   
1401397/11/21شهرداری تبریز - سایپا تهران3 - 1
23 - 2525 - 2025 - 2025 - 20-
98 - 85   
1411397/11/21فولاد سیرجان ایرانیان -شهرداری ارومیه3 - 1
27 - 2525 - 2217 - 2525 - 17-
94 - 89   
1421397/11/21دورنا ارومیه - شهروند اراک2 - 3
22 - 2525 - 1724 - 2625 - 1812 - 15
108 - 101   
1431397/11/21شهرداری گنبد - شهرداری ورامین1 - 3
17 - 2525 - 2321 - 2522 - 25-
85 - 98   
1441397/11/21پیکان تهران - پیام مشهد0 - 3
25 - 2720 - 2514 - 25--
59 - 77   
1451397/11/24خاتم اردکان - کاله مازندران2 - 3
20 - 2521 - 2525 - 1825 - 2110 - 15
101 - 104   
1461397/11/24عقاب نهاجا - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 3
19 - 2516 - 2521 - 25--
56 - 75   
1471397/11/24شهرداری ارومیه - دورنا ارومیه3 - 0
25 - 2225 - 2325 - 18--
75 - 63   
1481397/11/24پیام مشهد - شهرداری گنبد2 - 3
21 - 2521 - 2525 - 1925 - 2318 - 20
110 - 112   
1491397/11/24سایپا تهران - شهروند اراک3 - 2
25 - 1320 - 2525 - 2023 - 2515 - 13
108 - 96   
1501397/11/24شهرداری تبریز - پیکان تهران0 - 3
18 - 2517 - 2524 - 26--
59 - 76

رده بندی لیگ برتر والیبال سال 97

رنکتیم
تعداد مسابقه
بردباختکل
امتیاز
نتایج کسب شده
3-03-13-22-31-30-3
مجموع ست
بردهباختهنسبت
مجموع پوئن
بردهباختهنسبت
1شهرداری ورامین
20323
58
983111
63232.73
205517651.16
2پیکان تهران
16723
48
493313
55361.52
210219501.07
3خاتم اردکان
15823
47
762422
55341.61
197119091.03
4پیام مشهد
15924
43
636432
56421.33
222320721.07
5فولاد سیرجان ایرانیان
14923
42
464423
52411.26
211420641.02
6کاله مازندران
14923
39
626342
52411.26
209419921.05
7سایپا تهران
131023
39
463352
50421.19
210720411.03
8شهرداری گنبد
121123
35
336533
49481.02
214421630.99
9شهرداری تبریز
101323
30
253355
41500.82
202621020.96
10شهروند اراک
101323
29
343256
39490.79
187120500.91
11شهرداری ارومیه
61723
21
132575
35580.60
198321340.92
12عقاب نهاجا
41923
12
1-3397
27630.42
192120900.91
13دورنا ارومیه
12223
7
1--4810
19660.28
178920680.86

منبع : وب سایت رسمی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران